Η δράση μας

Κτίριο

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Επίσης, αναλαμβάνει ανακαινίσεις κτιρίων, αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μελέτες βιοκλιματικού σχεδιασμού. Παράλληλα, κατασκευάζουμε έξυπνες κατοικίες και αυτοματισμούς τόσο σε κατοικίες, όσο και σε κτίρια γραφείων.

Σχεδιάζουμε συγκροτήματα κατοικιών και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ενώ μπορούμε να αναλάβουμε και γενική διαχείριση έργων (project management), καθώς και να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες (project consulting).